Minneteppet består av 120 lapper fordelt på 10 tepper som måler 2 x 2,6 m. Det er avholdt 19 workshops, flere steder i landet og Minneteppet har blitt utstillt i flere sammenhenger. I 2011 kom boka om Minneteppet ut.


Minneteppet stilles ut i Rådhusgalleriet, Oslo 20. november - 6. desember 2015. Utstillingen #girlivetmening arrangeres av LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Se program og aktiviteter på www.leve.no


VELKOMMEN TIL ÅPNING FREDAG 20. NOVEMBER KL. 17!

Oslos nye ordfører, Marianne Borgen, vil stå for åpningen av utstillingen.

Prosjektet har mottatt støtte fra:

Minneteppet er et relasjonelt kunstprosjekt drevet av kunstner Eline Medbøe i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Siden 2008 har Eline samlet selvmordsetterlatte over hele landet og sammen har de laget et minnesmerke, i form av et lappeteppe. Hver lapp er laget av en etterlatt til minne om den de har mistet.