Minneteppet består av 120 lapper fordelt på 10 tepper som måler 2 x 2,6 m. Det er avholdt 19 workshops, flere steder i landet og Minneteppet har blitt utstillt i flere sammenhenger. I 2011 kom boka om Minneteppet ut.


Minneteppet stilles ut i Tromsø Bibliotek 9. - 16. september i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging. Utstillingen arrangeres av LEVE Troms i samarbeid med Lions Tromsø og RVTS Nord.

Velkommen til åpning 9. september kl. 12 på Tromsø bibliotek!

Utstillingen åpnes av ordfører Kristin Røymo. Det blir musikalske innslag, omvisning og foredrag ved Eline Medbøe og en kort presentasjon av Lions og LEVE

Prosjektet har mottatt støtte fra:

Minneteppet er et relasjonelt kunstprosjekt drevet av kunstner Eline Medbøe i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Siden 2008 har Eline samlet selvmordsetterlatte over hele landet og sammen har de laget et minnesmerke, i form av et lappeteppe. Hver lapp er laget av en etterlatt til minne om den de har mistet.